img img img img

Wojciech Stańczewski

Wprowadzenie do technologii Xamarin od podstaw.

Wprowadzenie do technologii Xamarin od podstaw. Omówienie możliwych podejść tworzenia aplikacji mobilnych oraz struktury projektów Xamarin. Prezentacja przykładowych aplikacji z omówieniem ich kodu źródłowego. Następnie wspólne stworzenie krok po kroku aplikacji w technologii Xamarin połączonej z bazą danych na platformie Microsoft Azure.


Wymagania


Wojciech Stańczewski

Często można go spotkać na różnych hackathonach. Aktualnie uczeń 4. klasy Technikum Łączności nr 14 na profilu technik informatyk. Od lipca 2016r. pełni funkcję Microsoft Junior .NET Leadera. Jest liderem koła naukowego Junior WSEI .NET na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, gdzie prowadzi warsztaty z programowania dla uczniów szkół średnich. Pasjonat nowych technologii, motocykli oraz amator filmów science fiction.