img img img img

Włodzimierz Gruszczyński

Jasnopis – program do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów

Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień – od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. A przecież wystarczyłoby czasem skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców. W naszym wystąpieniu pokażemy, jak powstawał i jak funkcjonuje Jasnopis (www.jasnopis.pl) – narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki. Za pomocą Jasnopisu można sprawdzić stopień trudności komunikatu ze strony internetowej lub samodzielnie napisanego tekstu. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i wylicza stopień jego trudności w siedmiostopniowej skali, w której „1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla każdego polskiego czytelnika, a „7” oznacza teksty najtrudniejsze: dla fachowców, specjalistów – teksty, których zrozumienie wymaga zazwyczaj specjalnego przygotowania. Aplikacja ma zastosowanie praktyczne, służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich (z wyjątkiem tekstów artystycznych). Adresatami programu są zatem przede wszystkim autorzy i wydawcy tekstów użytkowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, tzn. pism urzędowych, przepisów, regulaminów, instrukcji, opisów działania środków farmakologicznych (przeznaczonych dla pacjentów), podręczników, gazet i czasopism (w nich szczególnie tekstów informacyjnych).

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński jest językoznawcą, polonistą, zajmującym się leksykografią, formalnym opisem języka polskiego, kulturą języka oraz historią polszczyzny. Pracuje w SWPS i Instytucie Języka Polskiego PAN. Absolwent Wydziału Polonistyki UW, w latach 1978-2009 pracownik Instytutu Dziennikarstwa UW. Lektor języka polskiego na uniwersytetach w Bukareszcie (1980-1983), w Uppsali i w Sztokholmie (1991-1997). W latach 1989-2006 roku (z przerwą na pobyt w Szwecji) członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN. W latach 2003-2009 kierownik Zakładu Języka Mediów w Instytucie Dziennikarstwa UW. W latach 1998-2006 członek redakcji rocznika "Acta Sueco-Polonica" (Uppsala), a obecnie - po przeniesieniu pisma do Warszawy - członek komitetu redakcyjnego tego pisma. W latach 1999-2007 członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "Poradnik Językowy". Od 2003 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN kieruje Pracownią tworzącą Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.