Przemysław Spurek - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Przemysław Spurek

5.04.2018 - 10:00

O prelegencie

Prof. dr hab. Jacek Tabor
Dr Przemysław Spurek

 

Członkowie Grupy Metod Uczenia Maszynowego http://gmum.net/ na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ http://www.matinf.uj.edu.pl/. Naukowo zajmują się nauczaniem maszynowym, w szczególności sieciami neuronowymi, analizą danych oraz analizą obrazów. Współpracują między innymi z oddziałem R&D firmy Samsung.

Abstrakt

Czy maszyny myślą?

W czasie trwania warsztatów zostanie przedstawiona krótka historia sztucznej inteligencji. Następnie pokażemy  jak komputery się uczą. Zakończymy omawiając najnowsze metody uczenia stosowane w głębokich sieciach neuronowych.