Piotr Skowron - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Piotr Skowron

6.04.2018 - 16:15

O prelegencie

Adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW). W 2015 roku jego doktorat uzyskał drugie miejsce w międzynarodowym konkursie o nagrodę imienia Victora Lessera. Odbywał dwa roczne staże postdoktorske na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Politechnice Berlińskiej. W swoich badaniach zajmuje się teorią wyboru społecznego, teorią gier oraz (algorytmiczną) analizą systemów wyborczych.

Abstrakt

Proporcjonalność systemów wyborczych: aksjomatyka i zastosowania

Celem systemów wyborczych z wieloma zwycięzcami jest wyłanienie komitetów (podzbiorów kandydatów) w sposób który uwzględnia preferencje wyborców. Z takimi systemami spotykamy się na codzień, np. gdy uczestniczymy w wyborach parlamentarnych. Zastosowania takich systemów są jednak dużo szersze, często nie związane z polityką. Możemy ich używać do wyłanienia finalistów w konkursach (w tym przypadku sędziowie odgrywają rolę wyborców), przy rozmieszczaniu obiektów użytku publicznego (np. szpitali, placów zabaw, etc.), lub w systemach rekomendacyjnych. Celem wykładu będzie omówienie kilku takich zastosowań (między innymi konstrukcji wyszukiwarki internetowej) i wprowadzenie do formalnej analizy systemów wyborczych. Skupimy się przede wszystkim na analizie systemów pod kątem proporcjonalności: spróbujemy zrozumieć co znaczy proporcjonalność i dlaczego proporcjonalność jest ważna, nie tylko w wyborach politycznych.