Piotr Skindzier - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Piotr Skindzier

6.04.2018 - 10:00

O prelegencie

Dr Piotr Skindzier – od stycznia 2016 r. kierownik naukowy projektu „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”. Wcześniej pracował jako analityk IT w firmie DataConsult Sp. z o.o. W 2014 roku obronił pracę doktorską z fizyki teoretycznej, specjalność astrofizyka na UJ, tematem badań były galaktyki spiralne. Poza pracą badawczą zajmował się m.in. także opracowaniem programu szkoleń dla pakietu OriginLab, opracowaniem 11 stanowisk na ekspozycję Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, tworzeniem oprogramowania do analizy i doboru składu portfela giełdowego.

Abstrakt

ExpertAR - przemysł 4.0 w polskich magazynach.

Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczającym integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Pojęcie to w ostatnich latach podbija serwisy informacyjne. Kryje się jednak pod nim konieczność zaawansowanej integracji urządzeń już działających w przedsiębiorstwach, nowych rozwiązań klasy IoT, oraz zmiany procesów informatycznych i biznesowych w celu wydajniejszego przetwarzania rosnącego strumienia danych.
W tym wykładzie spróbujemy przyjrzeć się konkretnemu rozwiązaniu IT w zakresie Przemysłu 4.0. ExpertAR® firmy DataConsult Sp. z o.o. Podczas wykładu postaramy się zapoznać słuchaczy z wyzwaniami jakie stoją przed osobami przygotowującymi rozwiązania IT wykorzystującymi AR i IoT klasy Przemysłu 4.0. Szczególnie dużo uwagi postaram się poświęcić dwóm aspektom. Po pierwsze czym się różni infrastruktura IT jaką koniecznie trzeba zapewnić w celu sprawnego działania rozwiązań Przemysłu 4.0 od obecnie stosowanej infrastruktury IT w przemyśle. Po drugie przyjrzymy się wymaganiom co do ergonomii rozwiązań dostarczanych w tym zakresie, tu istotne będzie omówienie jak ludzie reagują na rozwiązania AR i IoT i jaki ma to wpływ na wydajności, czy zmęczenie pracy użytkowników takich rozwiązań.
Omawiane zastosowania prezentowane będą na przykładzie systemu IT wykorzystywanego w logistyce magazynowej ExpertAR®, wraz z prezentacją wyników prowadzonych przez firmę DataConsult Sp. z o.o. badań ergonomii tego systemu we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim – „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, finansowanym przez NCBR w ramach Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Podsumowaniem będzie przyjrzenie się rozwiązaniom z zakresu Przemysłu 4.0 już stosowanym na świecie jak i rozwiązaniom dostępnym w Polsce.