Mariusz Stawowski - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Mariusz Stawowski

5.04.2018 - 11:15

O prelegencie

Dr inż. Mariusz Stawowski odpowiada za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CCISO i PRINCE2 Practitioner. Jest instruktorem prowadzącym w Polsce oficjalne seminaria (ISC)2 i EC-Council. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member.

Abstrakt

Zarządzanie ryzykiem narzędziem walki z cyberprzestępcami

Tradycyjne podejście do zarządzania ryzykiem znane z normy ISO/IEC 27005 na dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się polu cyberbezpieczeństwa okazuje się niewystarczające. Nie adresuje ryzyk dla prywatności, których zarządzania wymaga nowe prawo UE dotyczące ochrony danych osobowych. Jest trudne do zaadoptowania w operacyjnym zarządzaniu bezpieczeństwem, gdzie w zależności od wielkości ryzyka organizacje podejmują odpowiednie działania względem wykrywanych incydentów i podatności bezpieczeństwa.
W trakcie wykładu zostanie omówione praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem oraz nowa kategoria narzędzi Security Orchestration, Automation and Response, wspomagających organizacje we wszystkich kluczowych procesach zarządzania bezpieczeństwem – od projektowania zabezpieczeń do zarządzania incydentami i podatnościami.