Marek Więcek - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Marek Więcek

7.04.2018 - 16:15

O prelegencie

Historyk techniki, pracownik działu gromadzenia zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego zainteresowania badawcze obejmują historię nauki i techniki, historię społeczną oraz antropologię rzeczy, szczególnie zagadnienie społecznej recepcji nowych wynalazków w XIX i XX wieku. Od 2016 roku członek zarządu Fundacji Hackerspace Kraków.


Prywatnie pasjonat starych i nowych technologii, w wolnych chwilach zajmujący się amatorską elektronika i programowaniem mikrokontrolerów

Abstrakt

Weryfikowanie informacji znalezionych w Internecie

W ciągu ostatnich kilku lat terminy takie jak fake news, postprawda czy fakty alternatywne zrobiły oszałamiającą karierę w mediach społecznościowych. Pojęcia opisywane za ich pomocą nie są jednak niczym nowym – zjawisko celowego lub nieumyślnego zniekształcania informacji jest niemal tak stare, jak ludzka cywilizacja. W dobie Internetu rozpowszechnianie fałszywych informacji stało się znacznie łatwiejsze, niż przed dwudziestu laty. Na szczęści globalna sieć komputerowa oferuje także niedostępne wcześniej środki szybkiego weryfikowania prawdziwości informacji.

 

W trakcie wykładu umówione zostanie kilka najciekawszych przykładów fałszywych informacji – zarówno historycznych, jak i współczesnych. Omówione zostaną negatywne skutki ich rozpowszechniania. Zaprezentowane zostaną także podstawowe metody krytycznej ewaluacji docierających do nas wiadomości.