Marcin Paciorkowski - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Marcin Paciorkowski

5.04.2018 - 17:30

O prelegencie

Marcin Paciorkowski jest absolwentem specjalizacji Systemy Teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych” realizowanych na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (zajmując się w pracy naukowej badaniem anomalii ruchu sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik i algorytmów wykrywania aktywności tzw. „Botnetów” w sieciach lokalnych) oraz konsultantem ds. bezpieczeństwa w Dziale Technicznym w firmie CLICO. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie wiodących technologii zabezpieczeń.

Abstrakt

Tropami malware – techniki wykrywania aktywności złośliwego oprogramowania we współczesnych sieciach teleinformatycznych

Dynamika rozwoju współczesnych sieci teleinformatycznych, systemów operacyjnych jak również aplikacji kreuje zupełnie nową, nieznaną do tej pory, płaszczyznę aktywności cyberprzestępców. Płaszczyznę, która charakteryzuje się kreatywnością, wysokimi kompetencjami oraz zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi podczas opracowania kolejnych kampanii hakerskich i typów złośliwego oprogramowania. Ataki wykryte w okresie kilku ostatnich miesięcy, bazujące na nowych odmianach ransomware (Petya, WannaCry) oraz podatnościach procesorów (Meltdown oraz Spectre) jedynie podkreślają, że żaden z użytkowników dowolnej sieci teleinformatycznej nie może czuć się całkowicie bezpieczny.

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną metody klasyfikacji złośliwego oprogramowania oraz metodyki i narzędzia wykorzystywane zarówno komercyjnie w skomplikowanych, nieheterogenicznych systemach teleinformatycznych jak również małych sieciach domowych.