Filip Kupiński - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Filip Kupiński

5.04.2018 - 15:00

O prelegencie

Menadżer z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy w dużych środowiskach Enterprise oraz instytucjach publicznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doświadczenie zdobywał w dużych organizacjach w Polsce i w Europie z rynku finansowego, telekomunikacyjnego i energetycznego, realizując projekty analityczne w różnych obszarach bezpieczeństwa w największych polskich przedsiębiorstwach, a także wdrażając rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo organizacji, zarówno w warstwie technologicznej jak i organizacyjnej. Obecnie prowadzi zespół ‘Cyber Defense’ w polskim biurze Accenture, który odpowiada za rozwój i wdrożenia takich tematów jak Security Monitoring & Incident Response, Offensive Security, Infrastructure Security.

Abstrakt

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa - atak i obrona

Na spotkaniu pokażemy symulację ataku na przykładową infrastrukturę firmy IT oraz nakreślimy sposoby zapobiegania takim atakom.
Przedstawimy przykładowe techniki enumeracji celu, wykorzystania błędów w konfiguracji i podatności aplikacji od LFI do RCE oraz eskalacji uprawnień w celu zdobycia uprawnień administratora systemu.
Pokażemy, że bezpieczeństwo IT w dojrzałej organizacji opiera się nie tylko na technologii, ale również na poprawnie skonstruowanych procesach i procedurach.