Bartłomiej Głośnicki - Studencki Festiwal Informatyczny

14. Studencki Festiwal Informatyczny

5 – 7 KWIETNIA 2018Auditorium Maximum UJ

14 edycja2018

Bartłomiej Głośnicki

5.04.2018 - 15:00

O prelegencie

Bartłomiej Głośnicki

Wieloletni fan bezpieczeństwa i wyszukiwania słabych punktów rozwiązań IT. W swojej karierze zajmował się z takimi tematami jak systemy infrastruktury krytycznej czy rozproszone systemy wideoloteryjne. Obecnie zajmuje się tematami „offensive security” w zespole Accenture Security.

Współprowadzący: Filip Kupiński

Abstrakt

Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa - atak i obrona

Na spotkaniu pokażemy symulację ataku na przykładową infrastrukturę firmy IT oraz nakreślimy sposoby zapobiegania takim atakom. Przedstawimy przykładowe techniki enumeracji celu, wykorzystania błędów w konfiguracji i podatności aplikacji od LFI do RCE oraz eskalacji uprawnień w celu zdobycia uprawnień administratora systemu.

Pokażemy, że bezpieczeństwo IT w dojrzałej organizacji opiera się nie tylko na technologii, ale również na poprawnie skonstruowanych procesach i procedurach.