img img img img

Piotr Skindzier

Okulary AR - gdzie się podział młodszy brat okularów VR?

Po rozpoczęciu w 2013 roku sprzedaży wersji testowej Google Glass i zapowiedziach innych firm o szybkim wprowadzeniu okularów AR do oferty wydawało się, że rozwiązania te staną się równie dostępne i popularne jak okulary VR. Minęły prawie cztery lata i poza Microsoft HoloLens w 2016 roku nie pojawił się żaden nowy produkt mogący budzić zainteresowanie. Nie oznacza to jednak, iż okulary AR zostaną odesłane do lamusa. Technologia ta dalej jest rozwijana i próbuje sobie znaleźć niszę w przemyśle - produkcji, serwisie samochodów, logistyce i magazynowaniu itp. Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z okularami AR - Epson BT-200 ich potencjalnymi możliwościami, ograniczeniami i problemami z użytkowaniem. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość wykonania zadania - segregacji produktów -z użyciem okularów Epson BT-200, smartfonu oraz z użyciem terminala magazynowego, oraz zapoznania się z aplikacją Sky Map na okularach AR.

Plan warsztatu:
1. Wstęp - krótka prezentacja.
Czym są okulary AR i jak je można umiejscowić względem innych technologii rozszerzonej rzeczywistości? (15min.)
2. Praca na urządzeniu.
Jak się pisze oprogramowanie na okulary AR i czym to się różni w porównaniu z rozszerzoną rzeczywistością na Smartfony. (20 min.)
3. Praca z urządzenie.
Testowanie urządzenia przez uczestników warsztatów. (30 min.)

Piotr Skindzier

Od stycznia 2016 odpowiedzialny w firmie DataConsult Sp. z o.o. za prace badawczo rozwojowe w projekcie „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”, finansowanym przez NCBR w ramach Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wcześniej pracował jako analityk IT. W 2014 roku obronił pracę doktorską z fizyki teoretycznej, specjalność astrofizyka na UJ, tematem badań były galaktyki spiralne. Poza pracą badawczą zajmował się m.in. także opracowaniem programu szkoleń dla pakietu OriginLab, opracowaniem 11 stanowisk na ekspozycję Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, tworzeniem oprogramowania do analizy i doboru składu portfela giełdowego.