img img img img

Mariusz Stawowski

Clico

Matematyka w służbie bezpieczeństwa IT

Trwający w ostatnich latach wyścig zbrojeń pomiędzy przestępcami komputerowymi a producentami zabezpieczeń doprowadził do udoskonalenia z jednej strony narzędzi i technik hackingu, z drugiej strony rozwoju coraz bardziej zaawansowanych i złożonych technologii bezpieczeństwa IT.
Tradycyjne zabezpieczenia komputerów, które jeszcze niedawno były standardem bezpieczeństwa większości firm na świecie obecnie są nieskuteczne. Producenci zabezpieczeń szukają pomocy w nauce. Nowe technologie bezpieczeństwa IT wykorzystują metody oparte na matematyce, m.in. modele statystyczne i probabilistyczne, analizę behawioralną oraz uczenie maszynowe.
Uczestnicy wykładu dowiedzą się w jaki sposób przestępcy komputerowi włamują się do systemów informatycznych firm w Polsce i na świecie.Prelegent w ujęciu praktycznym przedstawi także koncepcje i zasady działania współczesnych systemów bezpieczeństwa IT.

dr inż. Mariusz Stawowski

dr inż. Mariusz Stawowski odpowiada za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CCISO i PRINCE2 Practitioner. Jest instruktorem prowadzącym w Polsce oficjalne seminaria (ISC)2 i EC-Council. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member.