img img img img

Marek Kisiel-Dorohinicki

Narzędzia analityczne w cyberbezpieczeństwie

Urządzenia cyfrowe oraz sieć Internet są dziś nie tylko niezbędnym elementem w naszym życiu codziennym, ale stanowią także przestrzeń prowadzenia działalności, której negatywne skutki mogą dotknąć każdego z nas – począwszy od różnego rodzaju oszustw (np. poprzez aukcje internetowe, ogłoszenia, w tym oferty zarobkowania), wykorzystania elektronicznych instrumentów płatniczych (pozyskiwanie numerów kart płatniczych, kopiowanie kart lub włamania na internetowe konta bankowe), po komputerowe szpiegostwo przemysłowe czy rozpowszechnianie nieprawdziwych lub szkodliwych informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie takim praktykom jest zatem w interesie wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni, którzy bez specjalistycznego wsparcia często pozostają bezbronni wobec dobrze przygotowanych „napastników". Kompleksowe podejście do świata cyfryzacji i nowoczesnych technologii czyni bowiem z komputerów i sieci Internet potężną platformę z prawie nieograniczonym zakresem działań, a - wobec mnogości i ograniczonej dostępności danych o obiektach i zdarzeniach w cyberprzestrzeni - dotarcie do kluczowych informacji wymaga prowadzenia skomplikowanych i czasem długotrwałych analiz. Choć podstawę każdego procesu analitycznego stanowią wiedza i umiejętności człowieka, jego działanie może być efektywnie wspierane przez szerokie spektrum środków technicznych, od relatywnie prostych narzędzi po rozbudowane i skomplikowane systemy przetwarzania danych. Jest to zatem niezwykle bogaty i ciekawy obszar zastosowań narzędzi informatycznych, który jest zanurzony w najnowszych trendach technologicznych i stanowi nie lada wyzwanie dla samej informatyki.

Marek Kisiel-Dorohinicki

Dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki - Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od prawie 20 lat. Aktualnie kierownik Katedry Informatyki i Senator AGH. Doktorat i habilitacja w dyscyplinie Informatyka w obszarze zastosowań inteligencji obliczeniowej. Autor ponad 150 publikacji naukowych na pograniczu sztucznej inteligencji i inżynierii oprogramowania. Aktywnie współpracuje z przemysłem. Założyciel i kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej (Forensic Software Lab). Kierownik wielu projektów badawczych i rozwojowych, których efekty znalazły realne zastosowanie w pracy szeregu instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji.