img img img img

Maciej Ogrodniczuk

Jasnopis – program do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów

Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień – od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. A przecież wystarczyłoby czasem skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców. W naszym wystąpieniu pokażemy, jak powstawał i jak funkcjonuje Jasnopis (www.jasnopis.pl) – narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki. Za pomocą Jasnopisu można sprawdzić stopień trudności komunikatu ze strony internetowej lub samodzielnie napisanego tekstu. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i wylicza stopień jego trudności w siedmiostopniowej skali, w której „1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla każdego polskiego czytelnika, a „7” oznacza teksty najtrudniejsze: dla fachowców, specjalistów – teksty, których zrozumienie wymaga zazwyczaj specjalnego przygotowania. Aplikacja ma zastosowanie praktyczne, służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich (z wyjątkiem tekstów artystycznych). Adresatami programu są zatem przede wszystkim autorzy i wydawcy tekstów użytkowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, tzn. pism urzędowych, przepisów, regulaminów, instrukcji, opisów działania środków farmakologicznych (przeznaczonych dla pacjentów), podręczników, gazet i czasopism (w nich szczególnie tekstów informacyjnych).

Dr Maciej Ogrodniczuk

Dr Maciej Ogrodniczuk uzyskał stopień magistra informatyki i doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem krajowych i międzynarodowych projektów naukowych w dziedzinie inżynierii lingwistycznej, a naukowo – badaniami nad semantycznym opisem polszczyzny, w szczególności zależnościami referencyjnymi. Kieruje Zespołem Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN.