img img img img

Jerzy Grębosz

Chaos, komputer, a zagadka powstania życia

Jest to bardzo popularnonaukowy wykład o odkryciu w przyrodzie procesu, dzięki któremu z nieuporządkowanych atomów powstaje wysublimowane piękno, a elementarne substancje zamieniają się w ludzkie istoty. Także o tym, jaką rolę tym odkryciu spełniły komputery.

Jerzy Grębosz

Pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN). Popularyzator nauki – wszechświat wyjaśnia w sposób kreatywny i niekonwencjonalny, między innymi poprzez widowiska artystyczne, animacje komputerowe, czy też autorskie spektakle i filmy popularnonaukowe (nagradzane na przeglądach i festiwalach filmów naukowych i edukacyjnych, wykorzystywane do nauki w szkołach). Autor publikacji z zakresu fizyki jądrowej i języka C++. Jego książki – „Symfonia C++ Standard” oraz „Pasja C++” – są podręcznikami na wielu polskich uniwersytetach. Z zamiłowania podróżnik – antropolog. W swoich podróżach na wyspy Oceanii poznaje pierwotne plemiona i ich kulturę.