img img img img

Jarosław Duda

Praktyczne nietypowe możliwości kodowania informacji

Opowiem w dużym skrócie o praktycznych nietypowych możliwościach reprezentowania danych które spotkałem na swojej drodze z teorią kodowania i informacji. Zacznę od complex base numeral systems, które pozwala tanio reprezentować punkty na płaszczyźnie, np. dla fraktalnych falek Haara. Potem o tematyce wyrosłej z dwuwymiarowej wersji problemu z kodowania Fibonacciego: zabraniającego użycia jedynki na dwóch sąsiednich polach. Maximal Entropy Random Walk na grafie pozwala szukać optymalnych prawdopodobieństw dla takich sytuacji, też wspomnę o jego niedawnych zastosowaniach w analizie sieci i obrazu, problemie traktografii oraz podobieństwie z mechaniką kwantową. Potem wprowadzę do Asymmetric Numeral Systems, które obecnie wypiera kodowanie Huffmana i arytmetyczne. Na końcu wspomnę o kodowaniu z więzami statystycznymi narzuconymi na ciąg kodujący, przykładowo podobieństwo do „codziennych” danych dla steganografii, watermarkingu czy kodów QR przypominających wybrany obrazek.

Slajdy, które będą wykorzystane podczas wykładu można znaleźć tutaj.

Jarosław Duda

Jarek Duda jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Z wykształcenia jest informatykiem (dr), fizykiem (dr) i matematykiem (mgr), zajmującym się głównie szeroko pojętą teorią informacji. Jest znany m.in. z wprowadzenia Asymmetric Numeral Systems, które obecnie wypiera kodowanie Huffmana i arytmetyczne w kompresorach m.in. Apple, Facebook i Google.