img img img img

Jan Argasiński

Twórcze (O)programowanie

Programowanie, tworzenie oprogramowania to praca dla inżynierów, rzemieślników kodu, jest ściśle związane z pewnym konkretnym - zadaniowym, skoncentrowanym na rezultatach sposobem myślenia. Ale programowanie to również używanie języka. Formułowanie myśli. Sposób translacji tego co mamy w głowie na pewne uniwersalnie zrozumiałe medium. Czy taka ekspresja to już twórczość? Czy możemy myśleć o softwarze tak jakby był dobrym kawałkiem literatury? Świetnym obrazem? Elegancką formą architektoniczną? W swojej prezentacji postaram się opowiedzieć o źródłach i teraźniejszości tego, co możemy nazwać "twórczym (o)programowaniem". Wspólnie zastanowimy się czy (i kiedy) następuje taki moment w pracy kodera gdy z wyrobnika staje się artystą.

dr Jan K. Argasiński

dr Jan K. Argasiński - filozof, medioznawca, cyberpunk. Pracuje w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ gdzie zajmuje się m.in. tematyką affective computing. Po godzinach udziela się w niedawno powstałym laboratorium twórczego oprogramowania przy IK UJ.